HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỆN TÒA NHÀ

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỆN TÒA NHÀ

Trong một tòa nhà sẽ có nhiều loại tủ điện điều khiển khác nhau. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ mà việc bảo trì, bảo dưỡng cũng khác nhau. Ở đây tôi xin nêu nên các loại tủ điện cơ bản và cách bảo trì như sau:

Chi tiết