Ưu nhược điểm của các loại bơm dầu bánh răng có trên thị trường hiện nay

Ưu nhược điểm của các loại bơm dầu bánh răng có trên thị trường hiện nay

Hầu hết các máy bơm bánh răng đều được sử dụng để bơm dầu. Bơm dầu bánh răng gồm có bơm bánh răng ăn khớp trong và bơm bánh răng ăn khớp ngoài. Hai loại bơm này có những ưu nhược điểm khác nhau để phục vụ cho nhu cầu sử dụng đa dạng của con người.

Chi tiết