SỬA BƠM CÔNG NGHIÊP, BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, BƠM HỐ MÓNG, BƠM GIẾNG KHOAN

SỬA BƠM CÔNG NGHIÊP, BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, BƠM HỐ MÓNG, BƠM GIẾNG KHOAN

Chuyên cung cấp máy bơm , lắp đặt hệ thống cấp nước, cứu hoả, sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống máy bơm, quấn máy bơm và động cơ các loại,tủ hệ điện hệ thống nước sinh hoạt, Tủ điện phòng Cháy chữa Cháy, Tủ điện Hệ thống Xử Lý Nước Thải, Bảo Dưỡng Hệ Thống máy bơm các KCN , Khu Chế Xuất

Chi tiết